tipcodue

Välkommen till Tipco
Stefan Kontakt

 

Tipco AB är ett verktygsförsett konsultföretag inom området drift och underhåll av fastigheter. Bolaget bildades 1990 av bland andra den nu verksamma ägaren Stefan Bäckfors.

 

Tipco AB är en förkortning av Teori i praktiken consult Aktie Bolag.

Namnet ger en fingervisning om var styrkan ligger.

Kunskaper som sträcker sig över de traditionella branschgränserna inom fastighetsdrift

gör att jag har skaffat mig erfarenhet om vilka tekniska lösningar som fungerar i

förvaltar- och brukarledet.

 

De typiska kunderna är större fastighetsbolag i Stockholmsregionen.

 

Jag åtar mig gärna felsökningsuppdrag och problemlösning på plats, välutrustad

servicebil gör arbetet effektivt.

 

Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

©2005 Tipco. Alla rättigheter reserverade.