Tipco AB är ett konsultföretag inom drift och underhåll av fastigheter. Bolaget bildades 1990 av den nu verksamma ägaren Stefan Bäckfors. 

Tipco AB är en förkortning av Teori i praktiken consult Aktie Bolag. Namnet ger en fingervisning om var styrkan ligger. 

Kunskaper som sträcker sig över de traditionella branschgränserna inom fastighetsdrift gör att jag har skaffat mig erfarenhet om vilka tekniska lösningar som fungerar i förvaltar- och kundledet.

De typiska kunderna är större fastighetsbolag i Stockholmsregionen.

Jag åtar mig gärna felsökningsuppdrag och problemlösning på plats, välutrustad servicebil gör arbetet effektivt.

Kontakta mig så berättar jag mer.

Rulla till toppen